De l’Everest hi ha molts vídeos, un dels més interessants és aquest de la BBC. Es tracta d’un documental que fa un repàs a les expedicions que van conduir a la conquesta del cim més alt de la terra, el 29 de maig de 1953. El documental de la BBC: “The Wildest Dream Conquest of Everest”, té una durada de 1:28:11.