Video d'Oscar Manrique, corresponent al trekking des de Lukla fins al Kala Pattar i després al Mera Peak. Surto en alguna imatge, encara que sovint no es reconeix gaire la gent del grup. Part del grup vam tornar a Katmandú després del Kala Pattar i una part van seguir fins al Mera Central.Octubre de 2010.